Goede doelen

2021:

Om de te ondersteunen Goede Doelen van dit seizoen te bepalen heeft  Lions Club Borne een oproep gedaan via Borne Boeit. Daaruit zijn maar liefst 29 aanvragen voor ondersteuning gekomen. Zoals ieder jaar worden er drie gekozen die de meeropbrengst van de succesvolle aspergeactie mogen verdelen. Bij een groter succes van de actie dan voorzien kijken we natuurlijk welke extra aanvragen ook gehonoreerd kunnen worden.

 

Stichting Spanjaard Gemaal:
https://www.spanjaardgemaal.nl/
Het Gemaal- gebouwtje dreigt door de tand des tijds steeds verder te worden aangetast. Peter Welles – zijn arbeidzame leven gestart bij Spanjaard – heeft zich enkele jaren geleden het lot van dit monument aangetrokken. In overleg met de eigenaar heeft hij al diverse acties ondernomen om het gebouw en de omgeving in ere te herstellen. Er is al veel gebeurd en de bassins en de directe omgeving hebben inmiddels een metamorfose ondergaan. Inmiddels is de stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal opgericht met als doel om verder herstel/renovatie van het gebouw en de omgeving te bewerkstelligen. Tevens wordt onderzocht of het monument weer als gemaal zou kunnen functioneren. Zo zou water kunnen worden opgepompt ten behoeve van de nabij gelegen Burger moestuin. Het is de intentie om het historische gemaal als een educatief en recreatief rustpunt binnen de gemeente Borne te positioneren.

Stichting Hospice Borne:
www.hospiceborne.nl

Momenteel zijn we met een groep enthousiaste mensen, met diverse
achtergronden vanuit de samenleving in Borne, bezig om een Bijna Thuis Huis
(BTH) op te richting in Borne. Hiertoe is stichting “Hospice Borne” opgericht.
Onze ervaring is dat patiënten de allerlaatste fase of terminale fase van hun leven vaak thuis kunnen zijn.
De zorg samen met thuiszorg en mantelzorg/familie is vaak goed te organiseren. Helaas komt het ook zeer regelmatig voor dat door omstandigheden het juist niet mogelijk is om de laatste fase thuis te zijn en ook thuis te kunnen sterven.
Voor patiënten is het dan vaak zeer teleurstellend dat ze voor deze laatste fase naar een hospice
buiten Borne moeten. Voor dit soort situaties willen we ook binnen de gemeente Borne ( incl. Zenderen en Hertme) een Bijna Thuis Huis oprichten om patiënten en hun familie/naasten een zo goed mogelijke laatste levensfase te bieden gecreëerd in een bijna thuis
omgeving én in hun eigen vertrouwde gemeente.
Doel is om een hospice in de vorm van een “Bijna Thuis Huis” te ontwikkelen. Dit
betekent dat we ons focussen op een low-care hospice functie. Een low care
hospice functie houdt in dat hier patiënten worden opgenomen in het eind
stadium van terminale ziekte waarbij de levensverwachting korter is dan 3
maanden. Dit in tegenstelling tot een high-care hospice waarbij patiënten kunnen
worden opgenomen met intensievere specialistische verpleegzorg zoals bij
beademing. Voor deze situaties zijn andere instellingen buiten de gemeente
Borne beschikbaar.

De Verjaardagsbox Borne Een feestelijke verjaardag voor ieder kind!:
https://www.borne.nl/nieuws/de-verjaardagsbox-borne-een-feestelijke-verjaardag-voor-ieder-kind

Ieder kind verdient het om gewoon zijn of haar verjaardag te kunnen vieren. Ook als daar thuis geen geld voor is. De Verjaardagsbox maakt dat mogelijk! Ook in Borne zijn er kinderen die geen verjaardag vieren met cadeaus en niet kunnen trakteren op school. Stichting Verjaardagsbox Borne biedt deze kinderen een extraatje. Op aanvraag bezorgt de stichting voor de dag van de verjaardag een doos gevuld met slingers, ballonnen en een traktatie voor op school, taart, slagroom, chips en een cadeau voor de jarige (afgestemd op de leeftijd).
Noaberschap, elkaar helpen binnen de gemeente is een belangrijk doel voor de oprichters van de Verjaardagsbox. ‘Daarbij doen we een beroep op het warme gevoel van noaberschap binnen de Bornse inwoners en ondernemers’, vertellen zij. ‘Wij zorgen dat iedereen die een gift of donatie doet, ziet waar die heengaat.’

 


De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Borne de volgende goede doelen gesteund:

2020:

Stichting Belevingstheater Borne:

Stichting Fietswens:

 

2019:

Stichting Manege de Kapberg:

De Kapberg is een manege voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die tijdens de paardrijlessen speciale begeleiding nodig hebben. Hier rijden kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen die graag willen paardrijden, maar extra aanpassingen en/of begeleiding nodig hebben. De ruiters hebben zowel lichamelijk als psychisch baat bij het rijden op en het omgaan met paarden. Zij rijden onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructrices. Naast de instructrices zijn er een groot aantal vrijwilligers, om de ruiters tijdens de lessen te begeleiden. Daarnaast zijn de verzorging van de paarden en het onderhoud van gebouwen en weiden ook in handen van vrijwilligers.

Manege de Kapberg heeft uiteindelijk de meeste stemmen gehaald bij de acties van de Lions waardoor zij een donatie van €10.000 hebben ontvangen. Hiermee is mede de renovatie van het dak bekostigd.

Stichting Leendert Vriel:

Sterven is, net als geboren worden, iets groots in een mensenleven. En wie kan kiezen, sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Want thuis is die ene speciale plek waar u leeft en woont. Waar u kunt zijn wie u bent, kunt doen wat u wilt, en kunt laten wat u niet leuk vindt. Thuis is een plek vol herinneringen waar vele mooie momenten in het leven zijn gedeeld.

Daarom wilt u het liefst thuis zijn, als u het leven los moet laten. Bij Leendert Vriel doen we er alles aan om dat voor u mogelijk te maken. Onze vrijwilligers helpen u en de mensen die u bijstaan om zo goed mogelijk afscheid van elkaar te kunnen nemen. Het verdriet daarover kunnen ze niet wegnemen. Wel een deel van de zorg. En daarvoor staan ze 24 uur per dag voor u klaar.

Kirstens Kopgroep:

n Nederland overlijden 28 mensen per week aan een hersentumor. Anders dan bij vele andere soorten kanker is dat getal al vele tientallen jaren niet afgenomen. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is het gebrek aan onderzoek. Hersentumoronderzoekers hebben Kirsten ten Thije (die op 34-jarige leeftijd zelf geconfronteerd werd met een hersentumor) verzekerd dat met meer geld écht een verschil kan worden gemaakt. 100% van de inkomsten van Stichting Hersentumorfonds gaat naar onderzoek. Kirstens Kopgroep beklimt de Mont Ventoux om zoveel mogelijk geld in te samen voor de Stichting Hersentumorfonds.