Goede doelen

2020:

De deelnemers aan de Borne Curling Open van december 2019 kunnen goede doelen aandragen. Uit deze lijst met suggesties kiest een speciale commissie van Liosclub er drie uit. Deze dingen mee naar een mooie (financiële) bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door u! Iedereen die een Twents Aspergekistje koopt mag een stem toekennen. Ook de de deelnemers aan andere evenementen van de Lions mogen dat doen. Voor dit jaar kunt u kiezen uit:

IJsbaan Borne:

Al enkele jaren een begrip in de weken rond kerstmis. In Borne, voor Borne en door Borne! Het Dorsetplein wordt omgetoverd in winterse sferen waar dagelijks geschaatst kan worden. Ook wordt er peuter- en schoolschaatsen georganiseerd en worden er leuke clinics gevoerd.

Begin december zag de toekomst van de ijsbaan op het Dorsetplein er nog somber uit. De organisatie gaf namelijk te kennen er na de vijfde editie mee te zullen stoppen. ‘Het is mooi geweest, we zijn allemaal druk en het wordt dus tijd dat anderen het stokje gaan overnemen’, zo klonk het. Nog geen twee maanden verder is er al witte rook. Maureen Snikkers en Kristel Hofsté, beiden Borns en 43 jaar, pakten de handschoen op. “Dit is zó’n mooi evenement voor Borne, dat mócht gewoon niet verloren gaan”, zeggen ze vol overtuiging.

Lionsclub Borne is erg blij dat dit doel aangedragen is want zonder ijsbaan kunnen wij geen Borne Curling Open organiseren!

Stichting Belevingstheater Borne: 

In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en sindsdien leven we in vrijheid. Een groep inwoners van Borne heeft het lustrum aangegrepen om in Borne de oorlog te (blijven) gedenken als waarschuwing voor iets dat nooit meer mag gebeuren. Maar ook voor het in herinnering houden en eren van mensen die zijn omgekomen.

De wijk Oud Borne zal worden teruggebracht in de sfeer van de jaren ’40-’45. Op diverse locaties in Oud Borne wordt straattheater opgevoerd. Hierbij wordt gedacht aan korte toneelstukjes, het vertonen van beelden en/of films, voordrachten, attributen etc.

U snapt dat zo’n eenmalig evenement de nodige kosten met zich meebrengt. Ook worden de Bornse scholen hier nauw bij betrokken. Reden te meer om deze stichting een warm hart toe te dragen.

Stichting Fietswens:

Kinderen met een groei- of krachtbeperking kunnen niet altijd uit de voeten met een reguliere fiets. Toch is beweging erg belangrijk. Stichting Fietswens leent fietsen aan deze groep kinderen zodat zij naar hartelust kunnen fietsen. Deze fietsen zijn speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Het mooie is dat wanneer het kind te groot is voor de fiets, deze weer opnieuw ingezet wordt. De stichting opereert vanuit Borne.


De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Borne de volgende goede doelen gesteund:

2019:

Stichting Manege de Kapberg:

De Kapberg is een manege voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die tijdens de paardrijlessen speciale begeleiding nodig hebben. Hier rijden kinderen (vanaf 6 jaar) en volwassenen die graag willen paardrijden, maar extra aanpassingen en/of begeleiding nodig hebben. De ruiters hebben zowel lichamelijk als psychisch baat bij het rijden op en het omgaan met paarden. Zij rijden onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructrices. Naast de instructrices zijn er een groot aantal vrijwilligers, om de ruiters tijdens de lessen te begeleiden. Daarnaast zijn de verzorging van de paarden en het onderhoud van gebouwen en weiden ook in handen van vrijwilligers.

Manege de Kapberg heeft uiteindelijk de meeste stemmen gehaald bij de acties van de Lions waardoor zij een donatie van €10.000 hebben ontvangen. Hiermee is mede de renovatie van het dak bekostigd.

Stichting Leendert Vriel:

Sterven is, net als geboren worden, iets groots in een mensenleven. En wie kan kiezen, sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Want thuis is die ene speciale plek waar u leeft en woont. Waar u kunt zijn wie u bent, kunt doen wat u wilt, en kunt laten wat u niet leuk vindt. Thuis is een plek vol herinneringen waar vele mooie momenten in het leven zijn gedeeld.

Daarom wilt u het liefst thuis zijn, als u het leven los moet laten. Bij Leendert Vriel doen we er alles aan om dat voor u mogelijk te maken. Onze vrijwilligers helpen u en de mensen die u bijstaan om zo goed mogelijk afscheid van elkaar te kunnen nemen. Het verdriet daarover kunnen ze niet wegnemen. Wel een deel van de zorg. En daarvoor staan ze 24 uur per dag voor u klaar.

Kirstens Kopgroep:

n Nederland overlijden 28 mensen per week aan een hersentumor. Anders dan bij vele andere soorten kanker is dat getal al vele tientallen jaren niet afgenomen. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is het gebrek aan onderzoek. Hersentumoronderzoekers hebben Kirsten ten Thije (die op 34-jarige leeftijd zelf geconfronteerd werd met een hersentumor) verzekerd dat met meer geld écht een verschil kan worden gemaakt. 100% van de inkomsten van Stichting Hersentumorfonds gaat naar onderzoek. Kirstens Kopgroep beklimt de Mont Ventoux om zoveel mogelijk geld in te samen voor de Stichting Hersentumorfonds.