Goede doelen

2024 

Borns Steuntje in de Rug
Onder deze naam doneert Lions Club Borne meerdere kleinere bedragen per jaar aan wat er op dat moment urgent is.
Dat kan van alles zijn mits het aan de voorwaarden van onze We Serve gedachten voldoet.
U kunt denken aan het bijdragen aan het herstellen van een clubgebouw waar lekkage is geweest, het tegemoet komen van vrijwilligers organisaties in de bornse gemeenschap, een extra bijdrage bij een cultureel evenement wat anders niet door kan gaan etc etc. Veel mogelijkheden zijn bespreekbaar.

 

Bakens van Borne
Het doel van de Bakens van Borne is de bevolking en toeristen te informeren en kennis te laten maken met de indrukwekkende historie van Borne en de verbinding met de kerkdorpen

Vijftien panelen
Het centrale Baken kent straks een vijftiental panelen, met daarop evenzovele mensen die op de een of andere manier veel voor Borne hebben betekend of dat nog steeds doen. Tien van hen krijgen een permanente plek, waaronder ongetwijfeld de ‘textielgod’ Jacob Spanjaard én Rento Hofstede Crull, die Borne in 1896 van elektriciteit voorzag. De vijf resterende panelen zijn bedoeld voor de mensen van nu. Opvallende persoonlijkheden die onze gemeente op de een of andere manier op de kaart zetten en waarop we als Bornenaren trots kunnen zijn. Is het Wout Weghorst bijvoorbeeld, Nathalie Baartman misschien, of wellicht Zuster Josephine?

Bakens van Borne verbinden
Borne speelt een belangrijke rol in de regio. Borne heeft veel te bieden. Maar helaas ontbreekt het cement tussen alle activiteiten en projecten die Borne juist zo sterk maakt. Daardoor komt een aantal van de activiteiten of projecten onvoldoende onder de aandacht. En, gezamenlijk optreden zal hoe dan ook de individuele activiteiten en projecten versterken. Het Baken van Borne gaat hierin een centrale rol spelen: Bakens van Borne verbinden! Er ontstaat een netwerk van Bakens, Bakens die naar elkaar doorverwijzen, die elkaar versterken. Het centrale Baken dat gebouwd gaat worden speelt daarbij een cruciale centrale rol. Er kan van Baken naar Baken gereisd worden, bij alle Bakens wordt doorverwezen naar een volgend Baken. En: nieuwe Bakens kunnen direct aanhaken. http://www.bakensvanborne.nl

Stichting Leendert Vriel

Samen zorgen we ervoor dat voldoende, opgeleide vrijwilligers zijn, die u en uw naasten ondersteuning bieden in de laatste levensfase.http://www.leendertvriel.nl

 

 

 

2023

Stichting Stichting Evi

Stichting Evi heeft als doel: ‘Ouders zorgeloos laten zorgen’’.
Als je kind erg ziek is, wil je er kunnen zijn op alle momenten dat het je nodig heeft. Dan wil je je niet druk hoeven te maken over je werk, over overnachtingskosten of over de opvang van je andere kinderen bijvoorbeeld. Die zorgen kun je er op zo’n moment ook niet bij hebben.

Stichting Evi werft fondsen om ouders zorgeloos te kunnen laten zorgen voor hun kind met kanker.
Dat doen ze met een praktische insteek. De stichting heeft contact met maatschappelijk werkers van het Prinses Maxima Centrum. Zien zij dat ouders financiële hulp nodig hebben, dan kloppen ze bij de stichting aan. Om vervoerskosten te betalen die de verzekering niet vergoedt bijvoorbeeld of de overnachtingen in een Ronald McDonald Huis. Praktische ondersteuning, waardoor ouders zich helemaal kunnen richten op de zorg voor hun kinder(en).

Stichting Fietsmaatjes fietsmaatjes Borne

Fietsmaatjes Borne is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet meer alleen willen of kunnen. Dit kunnen (eenzame) ouderen en mensen met een beperking of tijdelijke blessure zijn. Zowel voor jong als oud. Zij, de “fietsgasten”, fietsen samen met een “fietsvrijwilliger” op een duofiets met een elektrische trapondersteuning. Samen worden zij “fietsmaatjes”. De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij dat wil.

Fietsmaatjes Borne is in mei 2022 gestart met 2 nieuwe duo fietsen en er wordt veel gefietst door de fietsmaatjes. Zowel het aantal gasten als fietsvrijwilligers is snel toegenomen, eind 2022 waren er circa 60 gasten en ook 60 fietsvrijwilligers. Door de grote behoefte aan deze mooie voorziening in Borne en de sterke toename van het aantal gasten is het doel nu om een 3e duo fiets aan te schaffen. Hiervoor dienen wel eerst de benodigde financiële bijdragen, subsidies en donaties worden binnengehaald. Dus steun als Goed Doel komt goed uit voor Fietsmaatjes Borne!

Het doel van Fietsmaatjes Borne sluit goed aan bij het beleid van de gemeente Borne op het gebied van het Sociaal Domein dat inwoners met een beperking
voldoende in staat moeten zijn mee te doen aan een inclusieve samenleving.

Dreamteam Alternatieve Voedselbank voor Borne:
https://www.facebook.com/Dreamteam-Borne-AVB-104038784663980


Dreamteam Borne, de Alternatieve Voedselbank in Borne, is gestart in het voorjaar van 2020. Zeven meiden namen het initiatief toen de Voedselbank Midden Twente als gevolg van Corona moest sluiten. Ze deden een oproep via Facebook, die niet alleen gericht was aan de gebruikers van de voedselbank, maar ook aan de mensen die daar niet voor in aanmerking kwamen. Bij Dreamteam Borne is iedereen welkom die het financieel moeilijk heeft. Alles gaat in goed vertrouwen, de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen is dat je inwoner bent van Borne.

Mensen die een beroep doen op Voedselbank Midden Twente kunnen daarvoor afgewezen worden. Een reden kan zijn dat zij de norm van 230 euro overschrijden, of dat ze huursubsidie en/of zorgtoeslag ontvangen van de belastingdienst. Een afwijzing door Voedselbank Midden Twente kan ook als iemand maar net iets boven de norm zit. Een andere regel die problemen kan geven is dat iemand die drie jaar steun krijgt van de voedselbank, na die periode minimaal een jaar lang géén recht op steun heeft. Dreamteam Borne vindt dat je mensen niet kunt laten vallen als ze net een paar tientjes boven de norm zitten. Ook vindt het team het niet terecht dat je na 3 jaar er weer een jaar uit moet bij de Voedselbank Midden Twente.

De Alternatieve Voedselbank Borne is afhankelijk van donaties om de wekelijkse pakketten mogelijk te maken. Het Team is dan ook enorm blij met alle donaties waardoor ze elke keer net weer een beetje extra kunnen doen voor de mensen die moeilijk rond kunnen komen. Een kleinigheidje met een verjaardag, wat lekkers met de Feestdagen. De afgelopen maanden is het Dreamteam door ongelooflijk veel bedrijven en particulieren geholpen. De facebookpagina van het Dreamteam geeft een beeld van hoe dat in de praktijk gaat.

 

2022:

Stichting Hospice Borne:
www.hospiceborne.nl

Momenteel zijn we met een groep enthousiaste mensen, met diverse achtergronden vanuit de samenleving in Borne, bezig om een Bijna Thuis Huis
(BTH) op te richting in Borne. Hiertoe is stichting “Hospice Borne” opgericht.
Onze ervaring is dat patiënten de allerlaatste fase of terminale fase van hun leven vaak thuis kunnen zijn.
De zorg samen met thuiszorg en mantelzorg/familie is vaak goed te organiseren.
Helaas komt het ook zeer regelmatig voor dat door omstandigheden het juist niet mogelijk is om de laatste fase thuis te zijn en
ook thuis te kunnen sterven.
Voor patiënten is het dan vaak zeer teleurstellend dat ze voor deze laatste fase naar een hospice buiten Borne moeten. Voor dit soort situaties willen we ook binnen de gemeente Borne ( incl. Zenderen en Hertme) een Bijna Thuis Huis oprichten om patiënten en hun familie/naasten een zo goed mogelijke laatste levensfase te bieden gecreëerd in een bijna thuis omgeving én in hun eigen vertrouwde gemeente.
Doel is om een hospice in de vorm van een “Bijna Thuis Huis” te ontwikkelen. Dit betekent dat we ons focussen op een low-care hospice functie. Een low care hospice functie houdt in dat hier patiënten worden opgenomen in het eind stadium van terminale ziekte waarbij de levensverwachting korter is dan 3 maanden. Dit in tegenstelling tot een high-care hospice waarbij patiënten kunnen worden opgenomen met intensievere specialistische verpleegzorg zoals bij
beademing. Voor deze situaties zijn andere instellingen buiten de gemeente
Borne beschikbaar.

De Verjaardagsbox Borne Een feestelijke verjaardag voor ieder kind!:
https://www.borne.nl/nieuws/de-verjaardagsbox-borne-een-feestelijke-verjaardag-voor-ieder-kind

Ieder kind verdient het om gewoon zijn of haar verjaardag te kunnen vieren. Ook als daar thuis geen geld voor is. De Verjaardagsbox maakt dat mogelijk! Ook in Borne zijn er kinderen die geen verjaardag vieren met cadeaus en niet kunnen trakteren op school. Stichting Verjaardagsbox Borne biedt deze kinderen een extraatje. Op aanvraag bezorgt de stichting voor de dag van de verjaardag een doos gevuld met slingers, ballonnen en een traktatie voor op school, taart, slagroom, chips en een cadeau voor de jarige (afgestemd op de leeftijd).
Noaberschap, elkaar helpen binnen de gemeente is een belangrijk doel voor de oprichters van de Verjaardagsbox. ‘Daarbij doen we een beroep op het warme gevoel van noaberschap binnen de Bornse inwoners en ondernemers’, vertellen zij. ‘Wij zorgen dat iedereen die een gift of donatie doet, ziet waar die heengaat.’

Dreamteam Alternatieve Voedselbank voor Borne:

https://www.facebook.com/Dreamteam-Borne-AVB-104038784663980


Dreamteam Borne, de Alternatieve Voedselbank in Borne, is gestart in het voorjaar van 2020. Zeven meiden namen het initiatief toen de Voedselbank Midden Twente als gevolg van Corona moest sluiten. Ze deden een oproep via Facebook, die niet alleen gericht was aan de gebruikers van de voedselbank, maar ook aan de mensen die daar niet voor in aanmerking kwamen. Bij Dreamteam Borne is iedereen welkom die het financieel moeilijk heeft. Alles gaat in goed vertrouwen, de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen is dat je inwoner bent van Borne.

Mensen die een beroep doen op Voedselbank Midden Twente kunnen daarvoor afgewezen worden. Een reden kan zijn dat zij de norm van 230 euro overschrijden, of dat ze huursubsidie en/of zorgtoeslag ontvangen van de belastingdienst. Een afwijzing door Voedselbank Midden Twente kan ook als iemand maar net iets boven de norm zit. Een andere regel die problemen kan geven is dat iemand die drie jaar steun krijgt van de voedselbank, na die periode minimaal een jaar lang géén recht op steun heeft. Dreamteam Borne vindt dat je mensen niet kunt laten vallen als ze net een paar tientjes boven de norm zitten. Ook vindt het team het niet terecht dat je na 3 jaar er weer een jaar uit moet bij de Voedselbank Midden Twente.

De Alternatieve Voedselbank Borne is afhankelijk van donaties om de wekelijkse pakketten mogelijk te maken. Het Team is dan ook enorm blij met alle donaties waardoor ze elke keer net weer een beetje extra kunnen doen voor de mensen die moeilijk rond kunnen komen. Een kleinigheidje met een verjaardag, wat lekkers met de Feestdagen. De afgelopen maanden is het Dreamteam door ongelooflijk veel bedrijven en particulieren geholpen. De facebookpagina van het Dreamteam geeft een beeld van hoe dat in de praktijk gaat.

 

De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Borne de volgende goede doelen gesteund:

  • Stichting Spanjaard Gemaal
  • Stichting Hospice Borne
  • De Verjaardagsbox Borne Een feestelijke verjaardag voor ieder kind!
  • Stichting Belevingstheater Borne
  • Stichting Fietswens
  • Stichting Manege de Kapberg
  • Stichting Leendert Vriel
  • Kirstens Kopgroep
  • Stichting EVI